Cele, wartości i wytyczne dla działań firmy

W codziennej działalności firma SCHMIDT & BENDER kieruje się celami i wartościami, które określili już założyciele firmy, Helmut Schmidt i Helmut Bender. Należą do nich stabilność, zapewniający rentowność rozwój, odpowiedzialność za pracowników, a także zaangażowanie społeczne.
Takie podejście wymaga również przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów. W tym celu firma SCHMIDT & BENDER opracowała wytyczne i dyrektywy zapewniające wszystkim pracownikom i kierownictwu przewodnik po odpowiedzialnych działaniach. Wszyscy pracownicy firmy przeszli i regularnie przechodzą coroczne szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego myślenia.

Schmidt & Bender SGDs

W sumie 17 celów wskazuje kierunek do 2030 roku i wymaga odpowiedniego współdziałania ze strony firm, polityków i społeczeństwa. SCHMIDT & BENDER dokładnie przyjrzała się globalnym celom zrównoważonego rozwoju.Zrównoważony rozwój jako część strategii firmy

Celem jest również poprawa społecznego i środowiskowego wpływu działalności biznesowej, zrozumienie zrównoważonego rozwoju jako nośnika wartości oraz wykorzystanie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem jako.
Skupiamy się na następujących tematach:

Ochrona klimatu

Celem firmy SCHMIDT & BENDER jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO₂ do 2030 r. Obejmuje to ślad węglowy firmy (CCF) i ślad węglowy produktu (PCF). W 2022 roku firma SCHMIDT & BENDER ustaliła CCF i od 2023 roku kompensuje ilość 270 ton CO₂ rocznie, uczestnicząc w ponownym zalesianiu regionalnych obszarów leśnych zniszczonych przez wichury. Planowane jest wyposażenie budynku firmy w Biebertal w instalację fotowoltaiczną oraz w miarę możliwości przestawienie firmowej floty na pojazdy elektryczne. Identyfikacja i kompensacja PCV to cel na najbliższe lata.


Ochrona zasobów

Firma SCHMIDT & BENDER dąży do ochrony zasobów wytwarzając trwałe produkty. Udzielamy już 20-letniej gwarancji na dostępność materiałów, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z naszych wyrobów i serwisować je przez długie lata.
Nasze nowe opakowania wykonane w 100% z papieru/tektury oraz karta MyRifleScope z biodegradowalnego PCV również stanowią krok w kierunku ochrony zasobów i ograniczenia wpływu na środowisko.Wartość dodana dla społeczeństwa

Firma SCHMIDT & BENDER chce, aby jej produkty dostarczały wyraźnej wartości dodanej dla bardziej zrównoważonego społeczeństwa.
Obejmuje to również wparcie dla projektów regionalnych w zakresie łowiectwa i odpowiednich stowarzyszeń. Jesteśmy partnerem Studium-Plus (studia wzbogacone o doświadczenie praktyczne) uczelni Technische Hochschule Hessen (THM) i zapewniamy wsparcie w zakresie edukacji i badań. Konsekwentnie żądamy od naszych dostawców potwierdzenia, że w ich firmach przestrzega się praw człowieka i promuje różnorodność.Nasz cel

Na podstawie naszej zaktualizowanej polityki jakości utworzono nowe punkty, na które kładziemy nacisk. Główna odpowiedzialność spoczywa na kierownictwie.
Szczegółowe przedstawienie punktów:


 • Zrównoważone zaopatrzenie w energię i energooszczędna infrastruktura

 • Zrównoważony rozwój produktów

 • Zrównoważony rozwój w obszarze zakupów i logistyki

 • Zintensyfikowanie zaangażowania społecznego • Podejście do zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem

  Podstawą dla zajęcia się tą tematyką jest zaakceptowanie własnych działań i wzięcie odpowiedzialności za środowisko, pracowników i społeczeństwo.  Organizacja i odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

  Firma SCHMIDT & BENDER jest zaangażowana w realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals (SDG), które Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła jesienią 2015 r. Suma 17 celów wskazuje kierunek do 2030 r. i wymaga odpowiedniego zaangażowania ze strony firm, polityków i społeczeństwa.
  Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i zrównoważone działania w firmie SCHMIDT & BENDER spoczywa na kierownictwie. Dokonują oni przeglądu i zatwierdzają sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz gwarantują uwzględnienie wszystkich istotnych zagadnień.
  Wdrażanie na płaszczyźnie strategicznej i operacyjnej obecnie nadal realizuje dział zarządzania jakością. Bieżące informacje i raporty z postępów udostępnia się kierownictwu i szefom działów SCHMIDT & BENDER.

   

  Środowisko
  Environment DEUTIM Siegel Bronze Schmidt & Bender

  Ochrona środowiska i zachowanie jego zasobów są celami firmy Schmidt & Bender.

  Ilość CO2 produkowana rocznie przez Schmidt & Bender jest kompensowana jest przez regionalne projekty ponownego zalesiania obszarów leśnych w Niemczech.

  CO2 Schmidt & Bender jest regularnie poddawan ponownej ocenie. Obecnie wspieramy projekty ponownego zalesiania na zniszczonych przez burze zboczach w lasach w pobliżu Fuldy w Hesji.

  Stale redukujemy ilość plastiku w produktach i opakowaniach. Naszym celem jest możliwość recyklingu 100% produktów i opakowań. Aktywnie partycypujemy w kosztach utylizacji odpadów opakowaniowych, baterii i zużytego sprzętu (WEEE) w krajach Wspólnoty Europejskiej.

   

  Zarządzanie jakością
  Qualitätsmanagement TÜV Zertifikat Schmidt & Bender

  Schmidt & Bender posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez TÜV Rheinland. Zgodność ze specyficznymi dla klienta normami i planami ormami specyficznymi dla klienta i planami jakości dodatkowo zabezpiecza nasz system zarządzania jakością.

   

  Pracownicy i dostawcy
  Gesellschaftliche Verantwortung

  Jesteśmy odpowiedzialnym, regionalnym pracodawcą i akceptujemy związaną z tym odpowiedzialność społeczną. Odbywa się to poprzez otwartą komunikację, a także aktywne zaangażowanie w regionie.

  Schmidt & Bender szanuje godność osobistą, prywatność i prawa osobiste każdej osoby. Współpracujemy z ludźmi różnych narodowości, kultur i religii. Nie tolerujemy dyskryminacji lub wykluczenia ze względu na preferencje seksualne lub z innych powodów, a także molestowania seksualnego lub innego rodzaju molestowania osobistego lub zniewagi. Jesteśmy otwarci i uczciwi oraz przestrzegamy naszych zobowiązań. Zasady te odnoszą się zarówno do współpracy wewnętrznej, jak i postępowania wobec osób z zewnątrz.

  Celem naszej pracy jest zrównoważony rozwój. Jako firma jesteśmy zainteresowani nie tylko wynikami, ale także sposobem ich osiągania.

  Oczekujemy, że nasi dostawcy będą działać w sposób zrównoważony. Dlatego wymagamy zgodności z kryteriami naszego "Kodeksu postępowania dostawców".

  Odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko
  Schmidt & Bender Sustainability

  Jako wiodący producent lunet celowniczych i regionalny pracodawca, Schmidt & Bender bierze na siebie odpowiedzialność społeczną. Wspieramy projekty, które przyczyniają się do rozwiązywania wyzwań ekologicznych. Uczciwość determinuje nasze działania. Osiągamy to poprzez otwartą komunikację, a także aktywne zaangażowanie w regionie i rozciąga się na nasze relacje z klientami, pracownikami, dostawcami, usługodawcami i społeczeństwem. Szczerość, uczciwość i sprawiedliwość są punktami odniesienia dla naszych wzajemnych relacji.

  Chcemy, abyś cieszył się naszymi produktami przez długi czas i odnosił z nimi wiele sukcesów. Już podczas procesu projektowania upewniamy się, że korzystanie z naszych lunet jest możliwe przez wiele pokoleń. Solidne metalowe części z wyraźnie widocznymi i trwale frezowanymi grawerunkami mechanicznymi oraz zastosowanie wysokiej jakości komponentów optycznych wykonanych ze szkła optycznego stanowią tego podstawę. Ponad 80% wszystkich montowanych części pochodzi od regionalnych dostawców z odległości mniejszej niż 40 km. Montaż naszych lunet odbywa się ręcznie i jest sprawdzany jakościowo przez naszych pracowników na każdym etapie procesu. Różne testy produktu zapewniają jego funkcjonalność w trudnych warunkach środowiskowych. Sprawdzamy również, czy nasze lunety, akcesoria i opakowania nie będą miały szkodliwego wpływu na użytkownika.

   

   
   
   
   
   

  Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.